Leidraad voor kwalitatief wonen Roeselare

Roeselare is de sterkst groeiende stad in onze provincie. Om de kwaliteit van het wonen in onze stad te verzekeren, is er een nieuwe stedenbouwkundige verordening die oplijst waaraan woningen in onze stad moeten voldoen.  

Subsidies voor bouw van het sportbad

Vandaag ontvingen we goed nieuws over het Roeselaarse zwembaddossier vanuit de Vlaamse Regering: de stad ontvangt 888.000 euro voor de bouw van het sportbad.

Huisarts inschakelen om orgaandonaties te verhogen

N-VA Kamerlid Valerie Van Peel en CD&V Kamerlid Nathalie Muylle hebben een wetsvoorstel klaar dat het voor huisartsen mogelijk maakt de wilsverklaring van hun patiënt inzake orgaandonatie te registreren. 

Verlaging accijnzen alcohol is een slecht idee

Minister van Volksgezondheid De Block fluit haar collega van Financiën Van Overtveldt terug. Die vond dat een verlaging van de accijnzen op tabak of alcohol ‘geen taboe’ mag zijn.