Deze keer gaan voor een Tournée Finale? .

'Zet M. De Block zich als arts of als liberale politica in voor het alcoholplan?''De toegang tot alcohol is gewoonweg te eenvoudig en de psychische zorg rond alcoholverslaving moet naar een hogere versnelling'

CD&V wil statuut zorgkundigen aanpassen

Naar aanleiding van de Dag van de Zorg vraagt CD&V-Kamerlid Nathalie Muylle een aanpassing van de wettelijke taken die zorgverstrekkers mogen uitvoeren. "Het kan toch niet dat vrijwilligers en mantelzorgers wettelijk gezien meer taken mogen uitvoeren dan zorgkundigen?", zegt ze.

Wetsvoorstel verlagen BTW plantgoed

Wetsvoorstel  om het BTW-tarief voor de aankoop van plantgoed door tuinaanleggers te verlagen van 21 naar zes procent.

Verlaging accijnzen alcohol slecht idee

Minister van Volksgezondheid De Block fluit haar collega van Financiën Van Overtveldt terug. Die vond dat een verlaging van de accijnzen op tabak of alcohol ‘geen taboe’ mag zijn.